Assistor-uuttera kiittää asiakaspalautteesta!

Assistor-Uuttera toteutti alkuvuonna 2021 asiakastyytyväisyyskyselyn, jossa tutkimme asiakkaittemme tyytyväisyyttä kokonaisuutena, onnistumistamme asiakaskokemuksen tuottamisessa ja mielipiteitä eri palveluistamme.

Kyselystä saamiemme tulosten perusteella 75% asiakkaistamme on erittäin tyytyväisiä palveluihimme kokonaisuutena ja NPS -luvun osalta saavutimme hienon arvosanan 71!

Saimme paljon kiitosta asiakasyhteistyömme pitkäjänteisyydestä, luotettavasta ja ystävällisestä palvelusta ja sovituissa aikatauluissa pysymisestä. Palvelukokonaisuuksistamme erityisen korkeaan arvosanaan ylsi ajoneuvojen varustelupalvelumme, jonka palvelun ja työn korkeaa laatua ja aikatauluissa pysymistä asiakkaamme erityisesti arvostavat. Toimintamme kehityskohteiksi nousivat esimerkiksi palveluittemme tunnettuus ja markkinointi sekä tiedottamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät asiat.

Asiakastyytyväisyystutkimus antoi meille erittäin paljon arvokasta tietoa ja palautetta. Saamamme tulokset vahvistivat, että olemme saaneet määrätietoisen kehitystyömme myötä aikaiseksi oikeita asioita – olemme vahvasti oikealla tiellä! Ennen kaikkea saamamme palaute on kuitenkin arvokasta tulevan kehitystyömme kannalta; paneudumme asiakkailtamme saamiimme kehitysehdotuksiin huolellisesti ja viemme niitä käytäntöön!

excellent